Een van de doelstellingen van Christelijk Sociaal Den Haag is het bevorderen van contact tussen leden van Reformatorische kerken en Migrantenkerken. In juni 2011 en 2014 vonden er koor- en samenzangavonden plaats. Er deden koren en solisten mee uit diverse kerken.

Zangavond 2011

Zangavond 2014